Tôi muốn quên đi một người, đó là 1 câu chuyện dài. Tôi đã làm hết các cách như del họ ra khỏi danh sách bạn bè trên facebook, mail, hộp thư... và ở tất cả những nơi ghi lại dấu ấn của họ. Tôi còn cách gì để làm tiếp nữa không? và làm cách gì để tôi có thể quên họ?