Thật sự mà nói ở thời buổi hiện đại thế này rồi chúng ta nên xóa bỏ những tư tưởng cũ và định kiến thì sẽ thoải mái với nhau hơn. Sống cũng dễ chịu. Mọi người đối với nhau công bằng hơn, ngày trước mình cực buồn khi nhiều nhà vẫn còn giữ tư tưởng định kiến về phân biệt giới tính luôn cho rằng nữ giới không làm được điều gì lớn chỉ có đàn ông mới gánh vác giang sơn nhưng thật sự đây là một nhận định sai lắm và đầy tiêu cực. Vai trò cũng mỗi chúng ta đều khác nhau và có nhiều vấn đề phụ nữ giải quyết và làm còn tốt hơn đàn ông vậy tại sao không thẳng thắn công nhận? Giống như những chuyện về đánh giá phẩm chất - đức qua trinh tiết. Tuy ngày nay chúng ta không phủ nhận giá trị của đức hạnh ở người phụ nữ, nhưng phải đánh giá nó theo một cách nhận định khác. Mọi người phải hiểu rằng đánh giá một người là phải đánh giá về thái độ sống, cư xử của người ta với mọi người xung quanh chứ không phải do một cái màng mỏng manh quy định. Và định kiến nên bỏ là luôn nghĩ việc bếp núc nội trợ là chỉ dành cho phụ nữ, mọi chuyện trong nhà, từ chăm con với hàng tỷ việc không tên đều ỷ lại mẹ và vợ. Cuộc sống hiện đại là cùng nhau san sẻ mọi thứ, trách nhiệm chung chứ không dành riêng cho phái nào. Hãy bỏ bớt cái tính gia trưởng đừng bao giờ có suy nghĩ là muốn gì cũng sẽ có người nghe theo và vô cớ. Phải tôn trọng lẫn nhau, những vấn đề cần được giải quyết thì hãy lắng nghe từ 2 phía và thảo luận một cách thẳng thắn và bình đẳng. Đó là cách để giải quyết mọi vấn đề hay nhất trong  gia đình. Như vật thì mới chung sống hạnh phúc lâu dài được.