Không phải ai cũng có trái tim như của bạn. Hầu hết mọi người sẽ không cho và cho. Tất cả những gì họ biết làm là mất. Không phải vì họ cố ý, mà bởi vì họ chưa bao giờ học cách khác. Và vì vậy, mang một trái tim lớn như thế này có thể bị tổn thương. Nó có thể khiến bạn rỗng tuếch và kiệt sức. Và mặc dù chia sẻ rất nhiều ánh sáng của bạn là một món quà, nó cũng có thể bắt đầu giống như một lời nguyền. Nhưng nó không nhất thiết phải như vậy. Bạn có thể lựa chọn ai có được trái tim và thời gian cũng như năng lượng của mình. Bạn có thể lùi bước trước những người nhận nhiều hơn những gì họ cho. Ngay cả khi họ có ý định tốt. Cho dù có mấy ngày công sức đi chăng nữa. Ngay cả khi họ yêu bạn và quan tâm, bạn vẫn nên nói cụ thể về những người mà bạn cho vào cuộc sống của mình. Đó không phải là ích kỷ hay không tử tế. Đó là sự tự chăm sóc. Bạn không thể chia sẻ thời gian và năng lượng của mình với mọi người. Bạn không thể đáp ứng nhu cầu của mọi người. Và bạn không thể chăm sóc mọi người từng phút trong ngày. Không ai có thể. Bạn được phép ưu tiên việc chăm sóc bản thân. Bạn không thể ở đó vì những người bạn yêu thương nếu bể chứa của bạn đã cạn. Và bạn không thể ở đó cho chính mình nếu bạn đã cho đi tất cả những gì bạn phải cho