Mình đang rối bời vì những chuyện xảy ra ở nhà mình tối qua. Ngv cãi tay đôi với mình, sửng cồ khi mình nhắc nhở. Chả là chị này làm rất cẩu thả, giặt quần áo bẩn, khi mình nhắc thì hậm hực, giặt khăn ăn của con mà còn nguyên bã cháo, phơi lên dây, mình gỡ xuống và nói chị giặt lại giúp e, thế là chị ấy sửn cồ với mình, kêu là cô soi tôi. Rồi tiện thể, mình nói những chuyện khác mà mình thấy cần phải cải thiện, chị ấy bảo thủ, tranh cãi bằng được, mình bức xúc quá, mình nói một, ngv nói hai ba. Cuối cùng mình hỏi, nếu chị thiện chí thay đổi thì làm tiếp còn không thì ngày mai chị nghỉ cũng đươc. Chị ta bảo với mình là để tôi làm từ giờ đến tết. Vì cũng bí người, không ai trông con đi làm, nên mình đã đồng ý. Đồng ý rồi mà hôm nay ruột gan rối bời, không biết con mình có an toan khi ở trong tay mọt người gv như thế không nữa? Mọi người chom ình xin lời khuyên với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhé.