Vợ chồng em cuối tuần này định làm 1 chuyến xuống Hải Phòng mà chưa biết ở đâu. Công việc thì ở ngay chỗ Chợ Sắt í ah. Không biết khu đó có cái nhà nghỉ nào an toàn, giá cả vừa vừa không, mọi người chỉ cho em với :D