Các mẹ ở Hải Phòng giúp em 1 tay ca này với,


Chả là ông bạn quý hóa bên Hàn Quốc của giám đốc em muốn mua cái "Thuyền Thúng" Việt Nam để làm vật trưng bày trong bảo tàng ở Hàn Quốc về văn hóa Việt Nam.


Ông giám đốc nhờ em đi tìm mua. Ở cái đất Hà Nội này thì đào chỗ nào lên để tìm thuyền thúng đây, ra hẳn sông Tô Lịch hỏi mua mà còn không có :))


Nhờ các mẹ ở Hải Phòng mà có bà con cô bác gì sống ở ven biển thì cho em cái số cầm tay để em liên hệ mua vài cái thuyền đưa sang Hàn cho anh Jang Dong Gun ngắm với ạ !!!


Em đội ơn các mẹ,


Em đính kèm cái hình bên dưới đấy ạ, các mẹ ngó qua giúp em cho dễ hình dung