NHÌN ...!


Nhà phẫu thuật nổi tiếng nói với học trò rằng “Một bác sĩ giải phẫu cần có hai khả năng đặc biệt: Một là không nôn mửa, hai là có tài quan sát.”Liền lúc đó, ông nhúng ngón tay vào một thứ chất lỏng có mùi gây nôn mửa, rồi thè lưỡi liếm lấy ngón tay. Ông yêu cầu các sinh viên của mình làm theo y như mình. Họ bậm môi cố gắng làm theo, và họ cũng làm được ngon lành.Bây giờ nhà phẫu thuật mỉm cười, nói: “Này các bạn, tôi chúc mừng các bạn đã thực hiện bài trắc nghiệm thứ nhất một cách thành công. Nhưng rất tiếc, các bạn không thành công trong bài trắc nghiệm thứ hai – Vì không một ai trong các bạn quan sát thấy ngón tay tôi liếm không phải là ngón tay tôi nhúng vào chất lỏng kia.”hãy khách quan nhìn nhận vấn đề ,đừng thiển cận mà cảm nhận sự việc theo xu hướng trào lưu rồi kết luận mang tính định kiến và sai lầm