Từ hôm nay mẹ sẽ dành thời gian viết nhật ký cho con yêu của mẹ.