Chồng tôi và tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ bị cúm, nhưng tôi đã có vắc xin cúm trong nhiều thập niên. Vào đầu tháng giêng, cả hai chúng tôi đều bị sốt, ho -- tôi không biết có gọi là "khô" không, nhưng nó không phải là "hiệu quả". Cảm thấy mệt mỏi trong vài tuần. Ngay khi có tin tức về COVID, tôi biết chúng ta không bị cúm thông thường.