Hôm nay chả hiểu sao thằng em em nó hỏi em 1 câu như vầy "Nếu được phép đổi giới tính trong 1 ngày , chị sẽ làm gì ?":Thinking: nếu là các bác , các bác sẽ làm j ??? Em nghĩ chưa ra :Sigh: