Mấy mẹ tư vấn giúp với, hiện nay có nhiều hãng quá chưa lựa chọn được. Mình là nữ, dáng người cũng nhỏ con. Trừ xe HKBIKE ra nhé vì xe này thì mình cũng tìm hiểu rồi không ưa cho lắm!