Đây là giọng đọc của bạn mình mọi người nghe và ủng hộ  mình huy vọng sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất tới người nghe 

Muôn kiếp nhân sinh & truyện kiều văn xuôi nói gì về âm nhạc

https://open.spotify.com/episode/5e1mG4C0N0daBgTfhw6hON?si=SEf-QLuaRdGYJ0-7OJ9rzA&utm_source=copy-link&dl_branch=1