Bạn gái nào có nhu cầu cần đc nổi tiếng theo cách của trâm anh thì hợp tác với mình nhỉ.