Một người phụ nữ không thể dựa dẫm quá nhiều vào một người đàn ông, và không thể chỉ đợi anh ấy giải quyết mọi việc khi họ gặp vấn đề, và đợi anh ấy tự giải quyết mọi chuyện.

Bạn biết đấy, trong một mối quan hệ, nếu bạn không tự mình giải quyết mọi việc sẽ khiến người đàn ông ngày càng chán bạn.

Bạn có thể dựa vào anh ấy một cách thích hợp và khiến anh ấy cảm thấy rằng anh ấy đang ở trong trái tim bạn và là một người đàn ông có thể tin cậy cả đời. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể dựa dẫm vào anh ấy quá nhiều.

Bởi nếu điều này tiếp tục kéo dài, không những bạn ngày càng trở nên không thể tách rời với anh ấy mà càng ngày càng có thêm gánh nặng. Bản thân anh ấy cũng có việc nhưng luôn phải tự mình làm để giải quyết mọi việc cho bạn, điều này sẽ khiến anh ấy thêm áp lực.

Do đó, nếu bạn thực sự yêu anh ấy và muốn anh ấy chú ý, bạn cần học cách trở thành một người phụ nữ độc lập, học cách tự giải quyết mọi việc và đừng làm phiền anh ấy mọi lúc.