Thế này các mẹ a.


Bây h mà đi làm môi giới chứng khoán là tìm khách hàng cho công ty chứng khoán của mình. Theo các mẹ lên thuyết phục 1 ng chưa chơi chứng khoán bao h, và người đã chơi chứng khoán để họ về công ty mình giao dịch. Thì thuyết phục kiểu j` a.


Khoa nói của em kém, cộng với cứ gặp khách hàng là em sợ.......chẹp.


Có mẹ nào đã từng làm về bảo hiểm xin vào chia sẻ cùng nhau a.