Như tiêu đề, mình muốn được trì tụng chú Lăng Nghiêm mỗi khuya mà còn e ngại không dám, vì nghe những người tu hành nói chú này công lực rất mạnh, nếu bản thân không đủ lực và đức hạnh thì khi trì tụng sẽ bị phản tác dụng, gặp hoạ xấu, và phải là những bậc chân tu lâu năm mới tụng được ( mình thì mới nhập môn thôi, tại gia ) . Mình hơi hoang mang , nhờ ace có kinh nghiệm vui lòng tư vấn giúp.


Xin cảm ơn.