Một bà mẹ mắng con trai mê chơi không lo học hành, rồi nồi nào thì vung đó nha con. Cậu trai thủng thẳng đáp, con đang tìm cái vung cho con.

Bà mẹ: nồi theo con hiện tại là nồi méo.

Con trai: thì con tìm vung méo.

Bà mẹ: nồi méo vung méo là bỏ đi.

Mình nhớ mãi lời thoại này khi đến chơi nhà bạn đúng lúc bạn bị mẹ mắng. Rồi tụi mình lớn lên mỗi đứa một nơi, gặp lại cái nồi méo nó vẫn méo và vẫn chưa tìm được cái vung. Nó vẫn hóm hỉnh vui tươi.

Sao nhỉ? Méo hay tròn vẫn phải lăn thôi. Lăn rút có khi nó tròn.


Loading interface...


Chậu tròn này có cá


Loading interface...


Cá hồng kim lại là màu cam


Loading interface...


Hoa Hồng không tròn


Đừng sợ méo thì nó sẽ tròn. Bạn tôi mãi tìm cái vung méo mà quên mất rằng cái nồi chứa nước nuôi cá được 👻


Lenkeng