Chồng đi gái


Con dâu: Mẹ ơi ck con nó đi với gái đấy!


Mẹ ck: Sao tao chưa nhìn thấy bao giờ.


Con dâu: Nó đi gái lại để cho mẹ thấy ah?


Mẹ ck : Thế thì con đấy nó ngu mày nói làm gì.!


Oh hơ ( cứ tưởng bà sẽ nói con bà cơ?)


Con dâu: Xin thưa với mẹ là con đấy nó chả ngu âu. Con mẹ phải biếu nó tiền nó mới cho con mẹ rúc, và nó cũng chả phải với 1 mình con mẹ mà nói nó ngu!


P/s đúng là khác máu tanh lòng. Ck mẹ đi gái thì mẹ lồng lộn đến mức tan nhà nát cửa. Còn con trai mẹ đi gái thì bình thường như cân đường hộp sữa.