Mình mới đi khám thì phát hiện có thai đưcc hơn 1 tháng mà lại song thai. Mình rất vui vì lần đầu tiên làm mẹ mà 2 bé lận. Mình muốn hỏi các Mẹ có kinh nghiệm chỉ cho mình cách ăn uống cho 2 bé và ở đâu dạy lớp tiền sản cho mẹ sinh 2. Thanks các Mẹ nhiều.