Hic hic. Có nhà mẹ nào chung cảnh ngộ với mình không? Hơn tuần nay mạng nhà mình chậm như 1 con rùa. Hôm trước đi đóng cước hỏi em nhân viên em ý bảo Chị xem lại máy tính nhà Chị. Mà máy tính nhà mình có làm sao đâu. Vào web load thì phải 10 phút mất hết cả kiên nhẫn. Bực mình lắm đang định xem Viettel thế nào lại chuyển sang thôi.