Sinh viên chưa tốt nghiệp làm Lương 4 triệu/ fulltime có ít quá không các bác?