Mọi người cho em hỏi 


Chuyện là vậy: vì thi nhiều lần mà em vẫn không đạt kết quả mong muốn, lần này em chỉ thiếu 0.025 thôi nên em có nhờ tới bên trung tâm ngoại ngữ TDU ( trên diễn đàn nó ghi tên như thế ). em vs nó có thoả thuận giao dịch bằng mail, em vẫn còn giữ.  Nó gửi số tài khoản ngân hàng cho em, và yêu cầu em làm các bước chuyển tiền. Nó cho em số điện thoại cá nhân của người tiếp nhận thông tin tên là Lê Thành B, nhưng sau khi chuyển tiền thì số điện thoại đó thuê bao. Rồi tới số điện thoại nó trung tâm đó thì không nhấc máy. 


Em muốn làm thế nào em tra ra nó , tên của nó là Võ Minh A và stk ngân hàng của nó.