Mình đã xem bộ phim "Lời đề nghị khiếm nhã" và cũng đọc đâu đó rất nhiều những lời đề nghị khiếm nhã. Những tình huống "đề nghị khiếm nhã" thường xảy ra với người nổi tiếng, có địa vị trong xã hội và đôi khi với những người rất bình thường...Đọc, nghe và ngẫm mình thấy cũng hay hay nên mới có ý định mở topic này để mọi người cùng chia sẻ những tình huống khiến mình "khiếm nhã" hoặc nhận lời "khiếm nhã"...:Drooling:


Mình mở hàng nhé. Có lần mình đi công việc về hơi muộn, mình vội vàng chạy nhanh để về đến nhà...Bỗng nhiên mình nhìn sang bên trái mình có một anh bon xe theo: Em ơi, để anh đưa em về nhà nhé!!! :Laughing::Laughing::Laughing:


Lúc ấy mình buồn cười và châm lại 1 câu: Thì anh đưa em về đến nhà em xong coi chừng anh về không đến nhà anh đó!!! :Silly: