Liệu rằng con trai mẹ có thể tìm được một người phụ nữ của riêng con được không. Thế giới rộng lớn tìm thấy một người hiểu được con, thông cảm cho con là thử thách đối với con. Tại vì còn là người không hoàn hảo về ngoại hình lúc nào con giấu kín tâm tự của con, con cố tỏ ra mình không quan tâm đến tới chuyện gia đình để mẹ nghĩ rằng con vẫn chưa đủ trở thành. Nhưng thực ra con âm thầm lặng lẽ lỗ lực làm mọi việc thay cho mẹ. Ai bảo gia đình mình chỉ có mỗi mình con là con thôi nên con cố gắng làm mọi việc trong âm thầm thay cho mẹ. Mẹ đã khổ cả một đời người gà mái nuôi con, con lại bị tật nguyền cho nên sự vất vả gấp bội. Phải làm sao để trả hết công lao to lớn của mẹ và phải làm thế nào cho mẹ một nàng dâu, mẹ vẫn thường nói đây