M khổ tâm quá mn oi. Năm nay đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa chồng. M có đi xem bói và các thầy đều phán là có vong theo nó k cho lấy chồng. Và m cũng đã tìm hiểu qua sách , báo . Tháng nào m cũng ngủ mơ có 1 người con trai nó hay chạy đuổi theo m, bắt m làm những việc bậy bạ. Nói thật là kể ra rất ngại , nhưng m thấy chán quá , k biết làm cách nào cho vong đó nó k phá m nữa. Ở nhà cũng làm lễ cắt vong nhung k dc. Vì trong mơ nó cứ theo , quen biết ai cũng k dc lâu , toàn đứt gánh k hiểu lý do.


Giờ tháng 7 . M thấy có lễ cầu siêu và muốn cầu siêu cho cái vong đó nó sớm siêu thoát , đừng có theo làm khổ m nữa. Mà m k biết chỗ nào làm. Chùa nào làm được. Vì toàn thấy cầu siêu cho tổ tiên và thai nhi. K thấy cầu siêu cho vong ám.


Qua bài viết này . Bạn nào biết hoặc cùng cảnh ngộ thì báo m với. M cảm ơn.