Gửi các bạn gái quảng giao WTT


:( Mình vốn là người ít giao du, kém giao tiếp nên rất khó tạo quan hệ hay kết bạn. Mình không thích đám đông, và luôn thấy rất không thoải mái khi ở giữa một đám người xa lạ. Những lúc như vậy mình căng thẳng tới mức...như là bị câm vậy. Tuy nhiên, mình rất muốn có đời sống xã hội phong phú. Mình chỉ thoải mái khi ở trong nhóm nhỏ vài người và phải biết nhau rất rõ (kiểu như bạn bè thân vậy) nhưng... Giờ hầu như các bạn gái của mình đều đã lập gia đình và có con cái, nên họ không hang-out với mình nữa.


Bạn trai mình thì...cũng chỉ có vài người bạn bia, và đối với mình họ cũng là người lạ. Họ tập hợp cũng chỉ để uống bia thôi với đi bar thôi, mà mình k uống mấy cái đó, mình cũng k ưa bar/pub gì cả nên mình sẽ không tham gia cùng họ.


Mình đã gần 30, càng ngày càng thấy khó kết bạn ở tuổi của mình. Mình rất muốn cải thiện khả năng giao tiếp và tạo quan hệ với đám đông. Mình nên tìm kiếm điều đó ở đâu đây? Mong các bạn quảng giao cho các tip giúp đỡ.


Kí tên


Kẻ nhút nhát