Tháng trước nhà nhà kêu trời về giá tiền điện cao vọt không hiểu lý do vì sao. Sau đây, em sẽ chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm của nhà em chống trộm tiền điện ạ ^^


Xem lại hoá đơn một vài tháng trước nhé. Nhà em có kinh nghiệm xử lý vụ này lắm. Nhà em công tơ điện lắp trong nhà, khi nhân viên EVN đến thì cho vào ghi số (nhà em 2 số nhà 2 công tơ). Một hôm, tự nhiên em thấy số điện ghi thấp xuống 200 số, rất ngạc nhiên. Thì ông xã em hiểu ngay, vì tiền điện tính luỹ kế, càng dùng nhiều thì giá càng đắt. Sau đó 3 tháng ô
ng xã nhất định không cho nhân viên vào ghi mà tự cân bằng san ra các tháng, ghi số dán ngoài cổng cho đến khi số điện về bình thường. Và lần đầu tiên thấy nhân viên ghi điện cứ đòi vào nhà chứ không đứng ngoài gọi đọc số như thỉnh thoảng vẫn làm!


có thể nhà bác dùng điện đã bị nó ghi thấp hơn số trung bình 1, vài tháng trước chờ đến tháng sau nó tính tổng cộng lại, tiền luỹ kế sẽ vọt lên cao!