Hội trai gái hư (trai mơ gái mộng) tầng cũ đông quá rồi , Phương mạo muội đặt gạch xây tâng mới....


Văn chương chữ nghĩa không nhiều, chủ yếu cho trai gái nhà ta có chỗ tụ tập hư hỏng...


link nhà cũ đây nhé


http://www.webtretho.com/forum/f186/hoi-trai-mo-gai-mong-wtt-tang-14-xin-danh-tang-nhau-nhung-khoanh-khac-thang-hoa-1852981/


Nhà mới, năm mới, Phương chúc các thành viên cũ mới nhiều sức khỏe, may mắn đường tình, đỏ thắm đường bạc, niềm vui tràn đây, các anh nhiều đào, các chị nhiều kép, luôn ngập tràn cảm hứng để hư hỏng tới bến luôn nhé...