Giúp việc nhà mình người Thanh Hóa, có một tính mà mình chưa khắc phục được, đó là chuyên đi buôn dưa lê, kể lể với hàng xóm, và nhiều khi khồng đúng sự thật, chỉ tùy theo cảm nhận của bà ấy.


Một ví dụ, lúc mới đến nhà mình bảo mình khi nào về sẽ lấy lương cả thể, mà đi nói với người khác để người ta phải bảo mình thôi bà ấy làm hết tháng trả lương cho bà ấy.


Có chuyện gì mình nói hay nhắc nhở, đều đi kể lể với hàng xóm, nói chung mình ở đây gấn 3 năm không ai biết mình là ai, bà ấy đến 6 tháng, cả xóm, mấy bà già hay ở nhà, ai cũng biết chuyện của mình.


Tính bẩn, lười - mình nhắc nhở, tính hay xin - minh bơ phớt, còn cái tính này - mình chưa biết làm sao trị bà ấy cả,


Mình có lần còn nói cô nhiều cái nói không thật, rối đưa ra bằng chứng, bà ấy im, nhưng vẫn thế.


Tóm lại một chữ "điêu".


Cảm ơn các mẹ