Học giỏi học dốt ai thành công hơn. Mời các bạn nghe video và cho ý kiến nhé. Cảm ơn