HÃY XEM LẠI MÌNH

MỞ miệng nói người ta không đứng đắn


Chẳng đàng hoàng, là loại này kia


Sao không nghĩ liệu rằng mình đã tốt


Nói người ta hay đang tự chửi mình


Xúc phạm người là sỉ nhục chính mình


Hành hạ người. Tự nhận mình cầm thú


Nhưng cớ sao vẫn có người như thế


Chẳng biết xấu hổ, thật đáng buồn thay.

hình ảnh