29t,thẳn thắn đầy kiêu ngạo mà giờ này lại lâm vào tình cảnh mà tôi ghét cay ghét đắng...Làm người thứ 3. Yêu chính sếp của mình trong khi anh đã có vợ đẹp con xinh.


Mong mọi người cho em ý kiến