FB hiện nay là mạng xh lớn nhất, hầu như người người nhà nhà ai cũng biết từ đó.. Sở dĩ mình nói FB có lợi lẫn " hại " bởi vì nếu nó hoàn hảo quá thì tại sao có người lập fb rồi khóa fb.. Vì thế topic này dành để mọi người chia xẻ những điểm lợi và " hại" mà fb mang lại cho chính bản thân mình..nào.. Cùng chia sẻ..1..2..3..))