Loại tự do quan trọng nhất là trở thành con người thật của bạn. Bạn đánh đổi thực tế của mình để lấy một vai trò. Bạn đánh đổi theo nghĩa của mình để lấy một hành động. Bạn từ bỏ khả năng cảm nhận của mình, và đổi lại, bạn phải đeo một chiếc mặt nạ điều mà bất kỳ ai cũng không thể nào chịu đựng đượng


Cảm xúc dường như được thể hiện thường không phải là cảm giác thực sự cảm nhận được. Chúng được thể hiện để truyền đạt một hình ảnh hoặc tính cách nhất định cho người khác.Thường thì những cảm xúc mà người thể hiện thực sự cảm nhận được sâu sắc hơn nhiều, và thậm chí đôi khi, đau đớn và đen tối hơn nhiều.


Vậy tại sao đôi khi mọi người cảm thấy khác nhiều so với những gì họ thể hiện, và tại sao họ lại giấu giếm cảm xúc thật của mình?Để thực sự hiểu mọi người, chúng ta phải hiểu động cơ của họ để che giấu cảm xúc. Tại sao một số lại che giấu hầu hết mọi cảm xúc và cảm xúc thật. Trong khi những người khác tỏ ra thẳng thắn và thoải mái hơn nhiều với người khác.