Gio nay cung khuya rồi mà sao tôi vân chưa ngủ được lên mang thi chẳng ai nc với mình vào đây thi cung thế boi khuya ko ai thuc như minh