Tình hình là cty em muốn em mỗi tuần dành ít thời gian dạy cho một số nhân viên trong cty học anh văn giao tiếp. ( do trước khi vào đây làm, em có khoảng thời gian đi dạy av, nhưng dạy thiếu nhi thôi ah) . Mà nhóm học thì toàn những anh chị lớn tuổi, khi dạy phải bám sát vào chuyên ngành may mặc ( em làm cty may mặc nước ngoài). Có mẹ nào có kinh nghiệm ,share em 1 số bí quyết để em có thể tự tin hơn không ạ? ( cách nói chuyện, cách dẫn dắt vấn đề ,phuong pháp,...) em nhiệt liệt cảm ơn ah