Chào các mẹ!


Lâu rồi em mới đăng nhập, và nhận được một số lời rủ rê khiếm nhã qua tin nhắn. Lý do là vì em đã tâm sự về cuộc sông riêng của em. Em lập topic này mong các mẹ cùng vạch mặt những kẻ cơ hội, muốn tìm rau sạch trên WTT này cũng như những kẻ mà các thành viên cần đề cao cảnh giác. Mong các mẹ ủng hộ