Ho dữ lắm. 6 tuần từ lễ tạ ơn đến năm mới. Phải học cách ho má tôi ngủ. Bị gãy xương sườn. Tôi không bao giờ bị bệnh ho. Tôi nghĩ đó là covid-19. # COVID19