Tình hình là chi phí xăng dầu đang là 1 vấn nạn lớn . Theo như em được biết chi phí xạc điện cho xe rẻ hơn rất nhiều so với chi phí xăng . các bạc nghĩ gì về ý kiến này .


Thấy trên Web nó quảng cáo 89 - 90 Km / 1 lần sạc