Xin chào tất cả các mẹ. Tôi hiện là công chức nhà nước muốn nhận thêm việc kế toán làm ở nhà. Nhưng công ty tôi định làm là một doanh nghiệp thương mại siêu nhỏ. Mọi việc từ chứng từ sổ sách đến giao dịch kế toán đều phải làm hết mà giám đốc là người không có trình độ gì? Các mẹ cho tôi lời khuyên có nên làm không? tôi nghe nói làm kế toán vất vả lắm phải không, trong công việc nếu không cẩn thận sẽ dễ bị bên thuế phạt đúng không? Tôi chưa có kinh nghiệm về kế toán mong được mọi người chỉ bảo?