Chào các chị, đi thẳng vào vấn đề chính là em đang có 1 vấn đề khá éo le và cay cú vs cách nấu món cơm "trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét" này! 100% có sự tồn tại món cơm ấy và có cách nấu!


Mà hình như đặc biệt chỉ có các bà các mẹ ở Hà Nội lâu đời mới biết í ạ!


Ai giúp e vs đc k ạ?