Tình hình là mình muốn hỏi xem có mẹ/bố nào làm hoặc có người thân làm ở Sở TTTT Phú Thọ thì cho em hỏi chút ak....