Hà Nội sao bây giờ đông thế nhỉ, không biết có còn con đường nào không bị tắc không. Ngày trước chỉ có giờ tan tầm cảnh tắc đường mới diễn ra, nhưng giờ thi chắc chỉ có nửa đêm mới hết tắc đường thôi.