Chào các mẹ e mới tham gia WTT vào nhờ các mẹ tư vấn giúp e có mẹ nào dùng kem white face thái chưa ạ có phụ thuộc vào kem không?