Em tính xin vào công ty luật HPDR làm nhân viên văn phòng 

mà e thấy đánh giá là lừa đảo, đòi nợ thuê trá hình 

ai biết cho e xin ý kiến có nên làm hay không với ạ