Hiện tại em làm lập trình viên về web, nhưng mong muốn của em hiện nay là làm trong ngân hàng. Em biết trong ngân hàng có tuyển dụng IT như (Quản trị dữ liệu, Mạng và IT) nhưng em không muốn làm về lĩnh vực IT nữa vì em muốn thử mình trong lĩnh vực mới (hiện em đang chuẩn bị thi VB2 ngành Tài chính ngân hàng). Vậy các anh chị nào đang làm trong ngân hàng hay biết xin tư vấn cho em là em có thể tuyển dụng vào vị trí nào trong ngân hàng? Em cảm ơn các anh chị thọ giáo ạh.