CHỈ VÌ TIỀN

Trớ trêu thay khi cuộc đời oan nghiệt


Vì đồng tiền mà đánh mất lương tri


Chỉ vì tiền sẵn sàng làm tất cả


Thủ túc tình thâm cũng chẳng nể màng


Quyền cao chức trọng dùng tiền mua


Giết người, cướp của cũng vì tiền


Nhớ có tiền nên biến đen thành trắng


Cũng vì tiền mà miệt thị anh em


Chỉ vì tiền không tiếc lời xúc phạm


Sỉ nhục người ta cũng chỉ vì tiền.

hình ảnh