Hôm nay dk nghỉ học nên minh sẽ kể lai câu chuyện mình đã từng sảy ra tròn 1 năm. Đó là chuyện mình bị bỏng hết 2 chân