Dạo này trong công việc mình gặp rất nhiều chuyện buồn! Rất buồn! huuuuuuuuuuuuuuuuuu! Mất phương hướng!