Mình hiện tại chậm kinh 1 tuần, ngực đau, ra máu trắng thi thoảng, hay đau bụng dưới, thử que 1 vạch. Hay mụ qkđ sắp tới r ạ